ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Προσωρινή κενή θέση βοηθού γραφείου για κάλυψη μητρότητας με πλήρες ωράριο.

Εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών με έδρα την Λευκωσία αναζητεί άτομο για την κάλυψη θέσης βοηθού γραφείου με πλήρες ωράριο λόγω άδειας μητρότητας (Αύγουστος 2013 - Φεβρουάριος 2014).

Κύριες αρμοδιότητες:
  • Καθήκοντα υποδοχής και γενικής λειτουργίας του γραφείου
  • Καθημερινή διαχείριση των πελατειακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου της επαφής με τις τοπικές αρχές, τράπεζες, δικηγόρους, λογιστές και ελεγκτές
  • Λειτουργία της βάσης δεδομένων

Απαραίτητα προσόντα:
  • Γνώση ελληνικών σαν μητρική γλώσσα και ευχέρεια λόγου στα αγγλικά είναι απαραίτητα
  • Προηγούμενη πείρα στην λειτουργία γραφείου και στην εταιρική διαχείριση είναι απαραίτητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα αγγλικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@amiltrust.com

Η επικοινωνία θα είναι εφικτή μόνο με τους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου