Προϊστάμενους Τηλεφωνικού Κέντρου - Αθήνα - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Προϊστάμενους Τηλεφωνικού Κέντρου - Αθήνα


Προϊστάμενους Τηλεφωνικού Κέντρου

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει Προϊστάμενους Τηλεφωνικού Κέντρου για
εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:01.)

Αρμοδιότητες:
    1. Τήρηση ορθής λειτουργίας, συντονισμός και οργάνωση του τμήματός του.
    2. Καθημερινή παρακολούθηση Ποσοτικών & Ποιοτικών στόχων.
    3. Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης στατιστικών αναφορών.
    4. Ικανότητα άμεσης και έγκαιρης λήψης αποφάσεων.
    5. Ικανότητα ανάλυσης αποτελεσμάτων και σχεδιασμό νέων έργων.

Προσόντα:
- Πανεπιστημιακό επίπεδο γνώσεων επιθυμητό
- Υποχρεωτικά ανάλογη επαγγελματική εμπειρία
- Άριστος χειρισμός Η/Υ
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Ευελιξία ωραρίου
- Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρία προσφέρει , ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προσωπικού
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.
email: hr@mediatel.gr, φαξ 210 92 84 410

Πωλητές Τηλεπικοινωνιακών Πακέτων

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει χειριστές τηλεφωνικού κέντρου ως πωλητές
πακέτων τηλεφωνίας.(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να:
    1. Είναι επικοινωνιακός.
    2. Είναι παραγωγικός.
    3. Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.
    4. Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.

Προσόντα:
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση > 6μηνών,
  (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
- Καλή γνώση Η/Υ
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
- Ευελιξία ωραρίου

Η εταιρία προσφέρει , μισθό βάση ωρών εργασίας, bonus, άριστο περιβάλλον
εργασίας καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προσωπικού
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.
email: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 85 85

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου