ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας.
Αρ. Θέσεων: Οκτώ (8).
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) εξάμηνο (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014, 02.9.2013 έως
22.12.2013).
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Ειδικών
Επιστημόνων (ΕΕ) για το Τμήμα Ψυχολογίας, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής
απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για
διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων:
* ΨΥΧ 100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (προπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 123 Ψυχολογία Κινήτρων (προπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 200 Ψυχοβιολογία Ι (προπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 602 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο: Προχωρημένα Θέματα Ψυχολογίας
(μεταπτυχιακό μάθημα)

Δες απλά μια διαφήμιση και υποστήριξε την σελίδα μας. Click to support the Page

* ΨΥΧ 703 Μοντελοποίηση Γνωστικών Λειτουργιών (μεταπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 705 Διαγνωστική Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων Παιδιών και Εφήβων
(μεταπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 706 Νευροφυσιολογία (μεταπτυχιακό μάθημα)
* ΨΥΧ 725 Σεμινάριο στις Ψυχοθεραπείες Σύντομης Διάρκειας (μεταπτυχιακό μάθημα)
Σημείωση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία του μαθήματος ΨΥΧ 602 θα πρέπει
να συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του περιεχομένου που προτείνεται να διδαχθεί
στα πλαίσια του μαθήματος.
Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για ένα εξάμηνο (το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014
(02.9.2013 έως 22.12.2013).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Η διδασκαλία των πιο πάνω μαθημάτων θα διεξάγεται υπό την εποπτεία των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού. Το κάθε μάθημα θα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 15
εβδομάδες.
2. Υποστήριξη των φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου MASTER στο συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο για τα προπτυχιακά μαθήματα και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο
συγκεκριμένο αντικείμενο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Διδακτορικό στη Ψυχολογία.
2. Εμπειρία Διδασκαλίας σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται στα €68 ανά ώρα διδασκαλίας για κατόχους
Διδακτορικού Τίτλου και στα €41 για κατόχους Πτυχίου Μάστερ. Η αμοιβή υπολογίζεται
ως εξής: Αμοιβή ανά ώρα διδασκαλίας Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες
για τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει
ωστόσο να κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
αριθμού τηλεφώνου).
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών.
4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις.
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές Πανεπιστημίου.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε διά χειρός στο Τμήμα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Αντωνίου, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 65, 2ος όροφος,
1678 Λευκωσία, (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη κα Μάρω Νεάρχου
(Γραμματεία Τμήματος), στο mnearcho@ucy.ac.cy), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17
Ιουνίου και ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 22892070.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου