ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας.
Αρ. Θέσεων: Μια (1)


Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) εξάμηνο (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014).
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης
Ειδικού Επιστήμονα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία τριών προπτυχιακών μαθημάτων:
 ΦΥΣ 216-Εργαστήριο Φυσικής
 ΦΥΣ134-Φυσική για Μηχανικούς
 ΦΥΣ 131-Γενική Φυσική Ι: Μηχανική, Κυματική και Θερμοδυναμική
Τα περιεχόμενα των μαθημάτων περιγράφονται στο τέλος της ανακοίνωσης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο
Φυσικής
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων για άτομα με Διδακτορικό Τίτλο και εξειδικευμένες γνώσεις,
ανέρχεται στα €68 ανά ώρα. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας x 15
εβδομάδες (διάρκεια Χειμερινού Εξαμήνου). Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
αριθμού τηλεφώνου).
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών.
4. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στο Κτίριο 13 της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση toulla@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
14 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος, Τηλέφωνα: 22892820/2826.1. ΦΥΣ 131 Γενική Φυσική Ι: Μηχανική, Κυματική και Θερμοδυναμική
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μονάδες μέτρησης, συστήματα συντεταγμένων. Κίνηση σε μια και περισσότερες διαστάσεις,
ταχύτητα, επιτάχυνση, συστήματα αναφοράς. Δυνάμεις, Νόμοι του Νεύτωνος. Έργο, μηχανική
ενέργεια. Ορμή, κέντρο μάζας. Ροπή δυνάμεων, στροφορμή, ροπή αδράνειας. Ταλαντώσεις.
Παγκόσμια βαρυτική έλξη. Νόμοι του Kepler. Εξίσωση κυμάτων, εγκάρσια και διαμήκη κύματα.
Φασική και ομαδική ταχύτητα. Θερμοδυναμική: θερμότητα και ο Πρώτος και Δεύτερος Νόμος,
Μηχανές, Ψυγεία, Εντροπία, ακτινοβολούσες κοιλότητες, Νόμος ακτινοβολίας του Planck,
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
2. ΦΥΣ134 - Φυσική για Μηχανικούς
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Νευτώνια Μηχανική.
Περιεχόμενα: Διανύσματα, Συστήματα Μονάδων, Συστήματα Συντεταγμένων, Κινηματική σε μία,
δύο και τρεις διαστάσεις, Επιτάχυνση, Νόμοι του Νεύτωνα, Τριβή, Ομοιόμορφη Κυκλική Κίνηση,
Κινητική Ενέργεια, Έργο, Δυναμική Ενέργεια, Αρχή Διατήρησης Ενέργειας, Κέντρο Μάζας, Ορμή
και Αρχή Διατήρησης Ορμής, Κρούσεις, Περιστροφή, Ροπή Δύναμης, Στροφορμή και Αρχή
Διατήρησης Στροφορμής, Στατική, Ταλαντώσεις
3. ΦΥΣ216 - Εργαστήρια Φυσικής ΙΙΙ
Ταλαντώσεις Χορδών. Μέτρηση της ταχύτητας του Ήχου. Φασική Ταχύτητα και Ταχύτητα
Ομάδος. Μέτρηση Μηκών Κύματος και Συχνοτήτων. Γεωμετρικά Οπτικά και Φακοί. Διάθλαση
του Φωτός. Συμβολή του Φωτός. Περίθλαση του Φωτός. Συμβολόμετρο Michelson. Πόλωση του
Φωτός. Συμβολή του Φωτός σε Πλακίδιο Μίκα. Συμβολή Μικροκυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου