ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ: Επτά (7)

Δες απλά μια διαφήμιση και υποστήριξε την σελίδα μας. Click to support the Page

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:
α) Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2013)
β) Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2014)
γ) με δυνατότητα εργοδότησης και για το Θερινό Εξάμηνο (Ιούνιο 2014 – Ιούλιο 2014)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία
των πιο κάτω επιλεγόμενων μαθημάτων αθλητισμού, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013 –
Δεκέμβριος 2013) και για το Εαρινό Εξάμηνο 2013 – 2014 (Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2014). Τα μαθήματα βάσει των
αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να προσφερθούν και κατά το Θερινό Εξάμηνο 2013-2014 (Ιούνιο 2014 –
Ιούλιο 2014).
1. Πετόσφαιρα
2. Καλαθόσφαιρα
3. Ποδόσφαιρο
4. Αντισφαίριση
5. Δια βίου Φυσική Κατάσταση
6. Σκουός
7. Judo
Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο κύριος σκοπός των μαθημάτων είναι να καταστήσουν τους φοιτητές/τριες ικανούς να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες
και θετικές εμπειρίες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής με απώτερο στόχο την
εμπλοκή τους στην δια βίου άσκηση.
Κύριο έργο για τις πιο πάνω θέσεις είναι:
1. Οργάνωση και προγραμματισμός των μαθημάτων.
2. Διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρία και πρακτική).
Τα μαθήματα αυτά είναι υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σημειώνεται ότι τα μαθήματα θα διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως για 15 εβδομάδες κατά το χειμερινό εξάμηνο
(Σεπτέμβριο 2013 – Δεκέμβριο 2014) και για 14 εβδομάδες κατά το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριο 2014 – Μάιο 2014). Σε
περίπτωση που προσφερθούν και κατά το θερινό εξάμηνο (Ιούνιο 2014 – Ιούλιο 2014) τα μαθήματα θα διδάσκονται 6
ώρες εβδομαδιαίως για 7 εβδομάδες το κάθε μάθημα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 41 Ευρώ (για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μάστερ και
διδακτορικού τίτλου)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
2. Μάστερ ή και Διδακτορικό.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα / μάθημα.
2. Εμπειρία διδασκαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο):
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών.
4. Δύο συστατικές επιστολές.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.
Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στο Συμβούλιο Αθλητισμού, στο Αθλητικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη), Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 μεταξύ των
ωρών 8:00-14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συμβουλίου
Αθλητισμού κυρία Λόλα Ανδρονίκου, (email:andronikou.lola@ucy.ac.cy, τηλ 22894180)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου