Η Σ.Π.Ε. Λακατάμιας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης του Γραμματέα/Διευθυντή της Εταιρείας. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Η Σ.Π.Ε. Λακατάμιας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης του Γραμματέα/Διευθυντή της Εταιρείας.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Η Σ.Π.Ε. Λακατάμιας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης του Γραμματέα/Διευθυντή της Εταιρείας.
Κλίμακα: Α12 - Α14 + 2 πλέον το εκάστοτε κυβερνητικό τι-
μαριθμικό επίδομα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Α. Πανεπιστημιακό δίπλωμα, τίτλος ή ισότιμο προσόν σε
ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
ή
Μέλος ενός από τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Οικονομικών Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.
Β. Πέντε (5) χρόνια υπηρεσία σε διευθυντική θέση σε πι-
στωτικό, τραπεζικό ή άλλο ανάλογο οργανισμό.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα , διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αξιοπιστία
ως και ικανότητα στη σύναψη και διατήρηση καλών σχέσεων
με τους αξιωματούχους, το προσωπικό, τα μέλη της εταιρείας
και του κοινού γενικά.
4. Γνώση της Συνεργατικής θεωρίας και πρακτικής και του
 
 Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και Θεσμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο αίτησης
καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας στο οποίο περιλαμβάνονται τα
καθήκοντα και οι ευθύνες από τα Κεντρικά Γραφεία της ΣΠΕ
Λακατάμιας ή από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.lakatamia.coop.com.cy
Οι αιτήσεις να υποβληθούν μαζί με τα αντίγραφα πιστοποιητικών προς την Επιτροπεία της ΣΠΕ Λακατάμιας, Μακαρίου &
Αθηνάς 2, 2310 Λακατάμια, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου
2013.
Οι υποψήφιοι, δύναται να παρακαθίσουν σε γραπτές ή προ-

φορικές εξετάσεις ή και στα δύο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου