ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

6 Ιουν 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ : Ειδικός Επιστήμονας
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ : Μία (1)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύμβαση (συμβόλαιο για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 5 χρόνια)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μιας (1)
κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση (ωράριο εργασίας 9:00-17:00) σε Ερευνητικό Πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Kαθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν τα ακόλουθα: 
1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων και υποβολή αναφορών
2. Διοργάνωση ή/και Συμμετοχή σε συνέδρια και προβολή αποτελεσμάτων έργου
3. Υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος (π.χ. διαχείριση προγράμματος συναντήσεων, ταξιδιών, επικοινωνία 
με ερευνητικούς συνεργάτες, τήρηση αρχείου, κλπ)
4. Διαχείριση τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού
5. Συναφή καθήκοντα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ερευνητικού έργου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. ΒSc/BA σε οποιοδήποτε κλάδο.
2. Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint κλπ)
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 
ευθυκρισία.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
1. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
2. Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα κυμαίνονται από €1500 μέχρι €2000 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το 
ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Στάδιο 1ο
: Οι Υποψήφιοι θα κληθούν εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων σε γραπτή 
εξέταση. Η γραπτή εξέταση, στην οποία θα δοθεί βαρύτητα 50%, θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 
θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Στάδιο 2ο
: Τουλάχιστον οι πέντε πρώτοι Υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην γραπτή 
εξέταση θα κληθούν σε προφορική εξέταση (η οποία θα έχει βαρύτητα επίσης 50%) για την τελική επιλογή του Ειδικού 
Επιστήμονα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
iii. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
iv. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να 
ζητηθούν συστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην κα Νικολέτα Πισσαρίδη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση pissarides.nicoleta@ucy.ac.cy (τηλ. 22893612) μέχρι την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου