Τμήμα Μαθηματικών Και Στατιστικής Προκηρύσσει Μία (1) Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

9 Ιουλίου 2013

Τμήμα Μαθηματικών Και Στατιστικής Προκηρύσσει Μία (1) Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Τίτλος : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Αρ. Θέσεων : Μία (1)
Κατηγορία : Σύμβαση πλήρους απασχόλησης για έξη μήνες
Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με πλήρη απασχόληση για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος
VISCOnanoNET (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0311/40) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Μεταπτυχιακό τίτλο (PhD) στη Χημική Μηχανική ή στη Φυσική ή στα Mαθηματικά ή στη Μηχανική (engineering).
Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού ForΤran και C++
Προηγούμενη εμπειρία σε χρήση πεπερασμένων ή φασματικών στοιχείων
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ανάπτυξη λογισμικού μεγάλης κλίμακας με χρήση πεπερασμένων ή φασματικών στοιχείων για τη μελέτη της επίδρασης σφαιρικών νανοσωματιδίων στις ρεολογικές ιδιοτήτων πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών.
Εφαρμογή του κώδικα στην περίπτωση που η ρευστή μήτρα είναι:
α) Νευτώνειο ρευστό,
β) πολυμερικό ρευστό και
γ) πολυμερικό νανοσύνθετο υλικό.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης θα είναι μεταξύ 01.09.2013 και 01.07.2014 και η ημερομηνία λήξης του συμβολαίου θα είναι μεταξύ 28.02.2014 και 31.12.2014. Η διάρκεια της εργοδότησης θα είναι 6 μήνες και οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα είναι €1.866,00. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε δύο αντίτυπα:
α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
β) ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου–Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη “Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής” ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 23 Αυγούστου 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 21 Αυγούστου 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 12/08/2013 μέχρι και τις 16/08/2013, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί να γίνεται παραλαβή αιτήσεων κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Καθηγητή Γιώργο Γεωργίου, τηλ. 22892612 ή email: georgios@ucy.ac.cy