Ζητείται Υπεύθυνος/Η Γραφείου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Ζητείται Υπεύθυνος/Η Γραφείου

Kyprianides, Nicolaou and Associates
Ο πελάτης μας
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ανάκυκλος Περιβαλλοντική ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/η Γραφείου.
 Κύρια καθήκοντα
Γενικής φύσεως διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα, καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τήρηση αρχείου, εξαγωγές, ετοιμασία και αποστολή σε εξωτερικό ελεγκτικό οίκο σχετικών εντύπων και λογιστικών στοιχείων, διοικητικά και οικονομικής φύσεως θέματα που αφορούν στο προσωπικό.
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες
Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και πέντε χρόνια πείρα σε ανάλογη θέση ή διετές δίπλωμα γραμματειακών σπουδών και τρία χρόνια πείρα σε ανάλογη θέση.
Πτυχίο ή εξετάσεις στη λογιστική αποτελούν πλεονέκτημα.
 Απολαβές και ωφελήματα
Μισθός αναλόγως προσόντων.
 Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 στο e-mail hr@kyprianides.com με σημείωση «Αίτηση για θέση Υπεύθυνου Γραφείου».