ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

26 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικοσελίδα 


Κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σε όλη την Κύπρο τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης επιτελούν έργο κοινωνικό, με τις παροχές και απαλλαγές διδάκτρων σε άπορους και άριστους μαθητές. Παράλληλα, εργοδοτούν έμπειρους διορισμένους και κυρίως νέους αδιόριστους καθηγητές, αξιοποιώντας έτσι, τόσο την πείρα των παλαιών όσο και τις νέες ιδέες των νεοτέρων.

Λειτουργούν παγκύπρια 41 Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και σ’αυτά φοιτούν πέραν των 17.000 μαθητών κάθε χρόνο. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Eκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν.


Σε περίπτωση εμφάνισης διαφημίσεων κάντε click στο Skip Ad στα δεξιά