Ευκαιρίες Εργοδότησης Στο KES College - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

7 Σεπτεμβρίου 2013

Ευκαιρίες Εργοδότησης Στο KES College

1. Εκπαιδευτής/τρια Δακτυλογραφίας
1. Για διδασκαλία Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας
2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3. Δίπλωμα ή Ανώτερο Δίπλωμα στις Γραμματειακές Σπουδές
4. Κυβερνητικές Εξετάσεις Δακτυλογραφίας – Ανώτερο Επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
5. LCCI Δακτυλογραφίας (Higher Level)
6. Πείρα στη διδασκαλία της δακτυλογραφίας τουλάχιστον 2 χρόνων.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: vacancies@kes.ac.cy μέχρι 11/09/2013.
2. Εκπαιδευτής/τρια Κομμωτικής
1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Κομμωτικής.
3. Diploma in Hairdressing – City & Guilds.
4. Πείρα στη διδασκαλία της Κομμωτικής θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: vacancies@kes.ac.cy μέχρι 11/09/2013.
3. Καθηγητής/τρια Βιολογίας
1. Πτυχίο στην ειδικότητα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Δυνατότητα διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα.
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα ή σε συναφές θέμα θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
4. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Internet).
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: vacancies@kes.ac.cy μέχρι 11/09/2013.
4. Καθηγητής/τρια Δερματολογίας
1. Τίτλος Ιατρικής με ειδίκευση στη Δερματολογία (για διδασκαλία δερματολογίας).
2. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Internet).
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: vacancies@kes.ac.cy μέχρι 11/09/2013.
5. Καθηγητής/τρια Φαρμακευτικής
1. Πτυχίο στην ειδικότητα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Δυνατότητα διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα.
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα ή σε συναφές θέμα θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
4. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Internet).
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: vacancies@kes.ac.cy μέχρι 11/09/2013.