Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή ή και Αναπληρωτή Καθηγητή με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο ή Εμπορικό Δίκαιο με έναρξης συνεργασίας από τον Φεβρουάριο 2014. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

25 Οκτωβρίου 2013

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή ή και Αναπληρωτή Καθηγητή με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο ή Εμπορικό Δίκαιο με έναρξης συνεργασίας από τον Φεβρουάριο 2014.

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή ή και Αναπληρωτή Καθηγητή με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο ή Εμπορικό Δίκαιο με έναρξης συνεργασίας από τον Φεβρουάριο 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένου και του βιογραφικού τους μέσω του συστήματος http://vacancies.unic.ac.cy Η κατοχή διδακτορικού τίτλου είναι απαραίτητη. Η κατάθεση της δήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30/11/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη emilianides.a@unic.ac.cy .
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε με τη κ. Ντίνα Χασάπη hassabi.d@unic.ac.cy +35722841538.

LAW25/10/13 Αστικό Δίκαιο ή Εμπορικό Δίκαιο -Ακαδημαϊκός (Click for more details)