Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Μαθητών των Ξενοδοχειακών Σχολών του Υ.Π. & Π. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Μαθητών των Ξενοδοχειακών Σχολών του Υ.Π. & Π.

Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Μαθητών των Ξενοδοχειακών Σχολών του Υ.Π. & Π.

Print
Σκοπός:

Η εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κατά το ιδρυματικό μέρος της φοίτησης τους μέσω της παροχής συστηματικής και ομοιόμορφης κατάρτισης σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προγράμματα κατάρτισης.
Η υποβοήθηση των μαθητών να αναπτύξουν την κατάλληλη επαγγελματική συνείδηση πριν τη μόνιμη ένταξη τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, μέσω της σωστής επίβλεψης και καθοδήγησης της πρακτικής τους κατάρτισης.
Η προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής ευκαιριών για εξοικείωση τους με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες κατάρτισης.

Κλάδοι Σπουδών που καλύπτει το Σχέδιο

Το Σχέδιο καλύπτει την πρακτική κατάρτιση μαθητών στη βιομηχανία στους κλάδους (ειδικότητες) και έτη σπουδών που φαίνονται στον Πίνακα Ι.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κλάδος Σπουδών/ΕιδικότηταΈτος σπουδώνΔιάρκεια πρακτικής κατάρτισης (εβδομάδες)
Ημερήσιο χορήγημα
(€)
ΤραπεζοκομίαΔεύτερο208,54
ΜαγειρικήΔεύτερο208,54