ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκαταρκτικός Κατάλογος 3ης Δέσμης
Τελικός Κατάλογος Εγκεκριμένων Δικαιούχων/Έργων 2ης Δέσμης
Προκαταρκτικός Κατάλογος 2ης Δέσμης
Προκαταρκτικός Κατάλογος 1ης Δέσμης


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 04 Αυγούστου 2010 
Για σκοπούς ελέγχου της υποχρέωσης σε σχέση με την απασχόληση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.8 του Αναθεωρημένου Οδηγού Εφαρμογής θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση, συμπληρωμένη και υπογραμμένη η Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών (Υ.Κ.Α. 2-002) για κάθε μήνα ξεχωριστά για την περίοδο Μάρτιος – Αύγουστος 2010, όπως υποβάλλεται στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 30 Ιουνίου 2010
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας που δημοσιεύθηκε στο χώρο αυτό στις 21 Μαΐου 2010 με την οποία ενημερώναμε για την αναγκαιότητα τροποποιήσεων στον Οδηγό του Σχεδίου πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο αναθεωρημένος Οδηγός Εφαρμογής είναι σε ισχύ και δημοσιεύεται στη σελίδα αυτή. Προτάσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες για αξιολόγηση των προτάσεων σε δέσμες είναι: Καταληκτική ΗμερομηνίαΠροϋπολογισμός δέσμης (€)
1η Δέσμη
30/4/2010
1.100.000
2η Δέσμη
23/7/2010
2.300.000
3η Δέσμη
10/9/2010
4.600.000

Γενικές Πληροφορίες για το Σχέδιο
Οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση
Πληροφορίες και επικοινωνία
Σχετικά έντυπα του Σχεδίου