Λέκτορας «Διδακτική της Γεωγραφίας» University of Nicosia - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Λέκτορας «Διδακτική της Γεωγραφίας» University of Nicosia


Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει μια ακαδημαϊκή θέση (Λέκτορα) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας». Στόχος του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα κληθεί να διδάξει το προπτυχιακό μάθημα  «EDUE-246 Εισαγωγή στη Γεωγραφία».

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν διδακτορικό τίτλο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί άτομο με διδακτορικό τίτλο, τότε απαραίτητο προσόν θα θεωρηθεί μεταπτυχιακός τίτλος στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, σύντομη ανασκόπηση ερευνητικού έργου, δυο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις και δύο συστατικές επιστολές. Η αίτηση και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος http://vacancies.unic.ac.cy/ .

Σε περίπτωση εμφάνισης διαφημίσεων κάντε click στο Skip Ad στα δεξιά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Δρα Παναγιώτη Αγγελίδη (angelides.p@unic.ac.cy)