Νέα Προγράματα, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ξεκίνησε το έργο της το 1979. Την 1η Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος αρ.125(Ι) του 1999. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

16 Ιανουαρίου 2014

Νέα Προγράματα, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ξεκίνησε το έργο της το 1979. Την 1η Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος αρ.125(Ι) του 1999.

Νέα & Ανακοινώσεις

Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων: Προσκλήσεις συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας

13/01/2014
Προσκλήσεις συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας για το Έργο Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: www.hrdauth.com

Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού: Προσκλήσεις συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας

13/01/2014
Προσκλήσεις συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας για το Έργο Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: www.hrdauth. ...

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1 – 4 άτομα

12/01/2014
Δημοσίευση Πρόσκλησης για το Έργο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1 – 4 άτομα» για την επαρχία Λευκωσίας.