Ζητείται διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρεία στην Λευκωσία. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ζητείται διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρεία στην Λευκωσία.

Πενθήμερη εργασία, ίσως κάποιες φορές να χρειαστεί να εργαστεί και Σάββατο. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μισθός από €1000 μέχρι €1300. Επικοινωνία: Χειρισμός μέσου γραφείου εργασίας. Τηλ. 22 403 000 Φαξ. 22 873 170