ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (2014) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

21 Φεβρουαρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (2014)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (2014)
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό. Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2014, 2.500 άνεργων νέων πτυχιούχων, με συνολικό προϋπολογισμό €8,5 εκατομμύρια περίπου.

Αιτήσεις για το Σχέδιο θα γίνονται δεκτές από 17 Μαρτίου 2014 μέχρι 7 Απριλίου 2014.