Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

21 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
Σκοπός του Προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας µε στόχο την εργοδότηση τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Προϋπολογισμός Προγράμματος :€2.000.000

Ποσοτικός Στόχος: 1.500 άνεργοι

Επωφελούμενοι
(α)     Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
(β)     Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που εντάσσονται στο έργο θα μπορούν να καταρτίσουν τους ανέργους οποιαδήποτε περίοδο επιλέξουν μέχρι και τις 31 Μαΐου 2014.