Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι για τη μερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 7 March 2014

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι για τη μερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι για τη μερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Εγγραφή χρήστη για υποβολή αίτησης ανέργου πτυχιούχου για στελέχωση εκλογικών κέντρων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο εγγεγραμμένοι εκλογείς. Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω πεδία με τα στοιχεία σας όπως ακριβώς αναγράφονται στο έγγραφο που θα επιλέξετε.