275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Wednesday, 5 March 2014

275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων Γραμματέων (βαθμοί SC 1 και SC 2) για τις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες προσλήψεις στον βαθμό SC 2 θα γίνουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.
Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.
Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 18 Μαρτίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://europa.eu/epso/index_el.htm