Η εταιρεία Green Olive Films ζητά να προσλάβει γραμματέα. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

18 Μαρτίου 2014

Η εταιρεία Green Olive Films ζητά να προσλάβει γραμματέα.

  • Η εταιρεία Green Olive Films ζητά να προσλάβει γραμματέα για τα γραφεία της στη Λευκωσία. 
  • Απαραίτητα προσόντα

  • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Ήθος και ευχάριστη προσωπικότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@greenolivefilms.com