Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των Κυπριακών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Υπουργείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ιδιαίτερα χρήσιμο αναμένεται ότι θα είναι για Tεχνικές Σχολές, Μεταλυκειακά Ιδρύματα, Κολλέγια και άλλους Παροχείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το ECVET. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των Κυπριακών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Υπουργείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ιδιαίτερα χρήσιμο αναμένεται ότι θα είναι για Tεχνικές Σχολές, Μεταλυκειακά Ιδρύματα, Κολλέγια και άλλους Παροχείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το ECVET.

Σεμινάριο για την Πρακτική Εφαρμογή του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)
Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την ομάδα των ΕCVET Experts της Κύπρου, διοργανώνει σεμινάριο για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - ΕCVET (European Credit System for Vocational Education and Training) σε Κυπριακά Ιδρύματα.

To ECVET αναφέρεται σε ένα Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης μονάδων για την περιγραφή προσόντων που είναι αποτέλεσμα μαθησιακών ενοτήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚΚ). Το ECVET επιτρέπει την καταχώρηση και την πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων που έτυχε ένα άτομο σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε άλλη χώρα, μέσα από τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση με σκοπό την προώθηση της διευρωπαϊκής κινητικότητας και της Διά Βίου Μάθησης στον τομέα της ΕΕΚ.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των Κυπριακών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Υπουργείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ιδιαίτερα χρήσιμο αναμένεται ότι θα είναι για Tεχνικές Σχολές, Μεταλυκειακά Ιδρύματα, Κολλέγια και άλλους Παροχείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το ECVET.
Επιπρόσθετα Στοιχεία
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Σχετικά Αρχεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ