ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2014) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

9 Απρ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2014)

Γνωρίστε το ΣΤΑΠ

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου αφορά στην παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

Στόχος είναι η συμμετοχή 2.500 άνεργων νέων πτυχιούχων, παγκύπρια, κατά το 2014. Νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, το Σχέδιο στοχεύει να καλύψει άλλους 2.000 άνεργους νέους πτυχιούχους μέσα στο 2015.

Η διάρκεια των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας καθορίζεται στους 6 (έξι) μήνες (26 εβδομάδες).
 
Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Για την έντυπη υποβολή οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τις Αιτήσεις «Έντυπο 1 (ΣΤΑΠ14) - Αίτηση Συμμετοχής Ανέργου» ή «Έντυπο 2 (ΣΤΑΠ14) - Αίτηση Συμμετοχής Επιχείρησης/Οργανισμού» και να τις συμπληρώσουν χειρόγραφα ακολουθώντας τις οδηγίες. Επίσης μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της ΑνΑΔ, ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ). Πατήστε εδώ για να δείτε τα Έγγραφα.

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε την πιο κάτω επιλογή. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό Χρήστη με έγκυρη Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email) για να επιτρέπεται η ηλεκτρονική υποβολή. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.