Η εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Λίμιτεδ, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή (εγκεκριμένο λογιστή) για τις λειτουργίες της και επιπλέον, επιθυμεί να προσλάβει λειτουργό λογιστηρίου. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Η εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Λίμιτεδ, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή (εγκεκριμένο λογιστή) για τις λειτουργίες της και επιπλέον, επιθυμεί να προσλάβει λειτουργό λογιστηρίου.


Η εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Λίμιτεδ, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή (εγκεκριμένο λογιστή) για τις λειτουργίες της και επιπλέον, επιθυμεί να προσλάβει λειτουργό λογιστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anorthosisfc.com μέχρι την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δύο θέσεις, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε τηλεφωνικώς στο 24821911 και στη διεύθυνση ηλ/κού ταχυδρομείου (email) πιο πάνω.
Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.