Ελεγκτικό γραφείο στην Λάρνακα Ζητά λογίστρια με προηγούμενη πείρα σε λογιστικό ή άλλο γραφείο με γνώσεις: - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Ελεγκτικό γραφείο στην Λάρνακα Ζητά λογίστρια με προηγούμενη πείρα σε λογιστικό ή άλλο γραφείο με γνώσεις:

Ελεγκτικό γραφείο στην Λάρνακα Ζητά λογίστρια με προηγούμενη πείρα σε λογιστικό ή άλλο γραφείο με γνώσεις:

Λογιστικής
Ηλεκτρονικών υπολογιστών
Excel
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα

Η αίτησή σας να σταλεί στο E-mail: hr.depar@outlook.com