Το υπουργείο παιδείας και πολιτισμού δέχεται αιτήσεις για αδιόριστους δασκάλους/λες νηπιαγωγούς, δασκάλους/λες ειδικής εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

26 Απριλίου 2014

Το υπουργείο παιδείας και πολιτισμού δέχεται αιτήσεις για αδιόριστους δασκάλους/λες νηπιαγωγούς, δασκάλους/λες ειδικής εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες