ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

12 Μαΐ 2014

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το Sigmalive, η πρώτη Διαδικτυακή Πύλη της Κύπρου, ζητά να
προσλάβει Τεχνικό Τηλεοπτικής Παραγωγής με έδρα τη Λευκω-
σία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο κατάλληλος υποψήφιος:
• Είναι κατά προτίμηση απόφοιτος/τη τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σε τεχνικό κλάδο. (Θα εξεταστούν και αιτήσεις αποφοίτων
Τεχνικής Σχολής).
• Είναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών, και της τεχνολογίας
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα.
• Είναι εργατικός/ή και διατεθειμένος/η να εργάζεται με το σύ-
στημα βάρδιας.
• Έχει προηγούμενη πείρα σε τηλεοπτικό σταθμό.
Η εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα
της θέσης.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων,
αναλόγως προσόντων και πείρας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό
σημείωμα στο φαξ 22580221 ή email: vacancies@sigmalive.com.
Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», μέχρι τις
21 Μαΐου 2014.