ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

26 Μαΐ 2014

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ


Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης
Τεχνίτη / Πελεκάνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας που
βρίσκονται στην οδό Εκβατάνων (πάροδος της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, δίπλα από το νέο Γυμνάσιο Πετράκη
Κυπριανού) στη Λάρνακα από την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης, εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για τη θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, το
αργότερο μέχρι τις 12 μ. της Παρασκευής, 30 Μαΐου 2014.
Για πληροφορίες στο τηλ. 24818851 κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.