Υπ. Παιδείας: Αιτήσεις για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

22 Ιανουαρίου 2015

Υπ. Παιδείας: Αιτήσεις για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για την κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών που προέκυψαν για την αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για την διδασκαλία στα Απογευματινά και Βραδινά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών ΤΕ01/14
δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω επαρχίες και μαθήματα ∆ιδασκαλίας.


Οι όροι και κανονισμοί για την αγορά Υπηρεσιών αναφέρονται στα έγγραφα προκήρυξης ΤΕ01/14. Η περίοδος αγοράς υπηρεσιών είναι για την περίοδο από 1/2/2015-31/5/2015.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/agora_ypiresion_ekpaidefton/index.html

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους να την αποστείλουν στη ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τηλεομοιότυπο στο 22428273 μέχρι τις 23/01/2015 και ώρα 12:00 μ.

ΕΔΩ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ