Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο: Κενές Θέσεις Εργασίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

2 Φεβρουαρίου 2015

Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο: Κενές Θέσεις Εργασίας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

-ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
(Πλήρους Απασχόλησης ­ Καθορισμένου Χρόνου)
-ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
(Μερική Απασχόληση)

Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο, ΚΕΑΔ (www.cynet.ac.cy (http://www.cynet.ac.cy)), δέχεται αιτήσεις για:
• Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα καθορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για περίοδο ενός (1) έτους με δικαίωμα
ανανέωσης.2/1/2015 Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο, ΚΕΑΔ ­ Κενές Θέσεις Εργασίας

• Μία (1) θέση Βοηθού Διοικητικού Υπαλλήλου (μερική απασχόληση). Οι ώρες εργασίας τους πρώτους τρεις μήνες θα είναι
για 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, η οποία θα μετατραπεί σε 15 ώρες εβδομαδιαίως για περίοδο 1 (ενός) έτους. Το ετήσιο
συμβόλαιο παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης για 15 ώρες εβδομαδιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Link ή να απευθύνονται στο ΚΕΑΔ, στο τηλέφωνο 22892131, μεταξύ 9.00 π.μ. και 1.00 μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο secretariat@cynet.ac.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 1η Μαρτίου 2015.