Τίτλος: ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τίτλος: ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ


Τίτλος: ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Κωδικός Θέσης: Ι/Σ-Ι/Φ ATH 2015
Περιγραφή Θέσης :
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες, αναζητά:
Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα την Αθήνα (ATH)

Απαιτούμενα Προσόντα :

Τυπικά προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
• Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
• Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
1. Η αναφορά του ύψους και του βάρους
2. Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας
Αποστολή βιογραφικών έως 22/03/2015