Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών Εικονολήπτη - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

27 Φεβ 2015

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών Εικονολήπτη

«Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών Εικονολήπτη (Cameraman)»
 
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών Εικονολήπτη (Cameraman).
Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή έχουν πρόθεση να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κύπρο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα (Τόμος Α’ και Τόμος Β’) από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο www.cna.org.cy.
Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που ευρίσκεται στη Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00.
Το κιβώτιο προσφορών θα ανοιχθεί την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015, στις 13:30.
Η διαδικασία του διαγωνισμού διέπεται από τους όρους των εγγράφων στους Τόμο Α’ «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» και Τόμο Β’ «Συμφωνία».
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Έλενα Παπαμιλτιάδη, στο τηλέφωνο 22556012, μεταξύ 08:30 και 14:30.