Παν. Λευκωσίας: Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Θέσεων (Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών - Δεκτές αιτήσεις και με μεταπτυχιακό) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

1 Μαρ 2015

Παν. Λευκωσίας: Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Θέσεων (Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών - Δεκτές αιτήσεις και με μεταπτυχιακό)

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει ακαδημαϊκές θέσεις (μερικής απασχόλησης) στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται πιο κάτω. Στόχος του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα κληθούν να διδάξουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα προσληφθούν.
Θέσεις για Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:
• Ειδική/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
• Εκπαιδευτική Έρευνα και Στατιστική
• Μαθηματική Παιδεία
• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
• Αναλυτικά Προγράμματα
• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
• Διδακτική Φυσικών Επιστημών
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία
• Διδακτική της Τέχνης
• Μουσική Παιδαγωγική
• Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας
• Διδακτική της Γεωγραφίας
• Γενική Παιδαγωγική
• Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν διδακτορικό πτυχίο. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί άτομο με διδακτορικό τίτλο, τότε απαραίτητο προσόν θα θεωρηθεί μεταπτυχιακός τίτλος στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, σύντομη ανασκόπηση ερευνητικού έργου, δυο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις και δύο συστατικές επιστολές.

Η αίτηση και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να σταλούν μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος http://vacancies.unic.ac.cy/ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Δρ Αλέξιο Πέτρου (petrou.a@unic.ac.cy)