ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

13 Μαρ 2015

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Εταιρεία C.A.Papaellinas , με ηγετική θέση στην εισαγωγή, διανομή και πώληση καταναλωτικών και φαρμακευτικών προιόντων, όπως και στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση καλλυντικών και αρωμάτων ζητά να προσλάβει : 
ΕΡΓΑΤΗ/ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Χειρισμός γραμμής παραγωγής
 • Συσκευασία
 • Υποστήριξη διαδικασίας παραγωγής ( μεταφορά πρώτων υλών και έτοιμων προιόντων από και προς τη μηχανή)
 • Διασφάλιση του ελέγχου των προιόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και ενημέρωση του Υπεύθυνου Παραγωγής όπου χρειάζεται
 • Διασφάλιση της καθαριότητας των μηχανημάτων και του χώρου παραγωγής σύμφωνα και με τις οδηγίες
 • Διασφάλιση τήρησης των κανονισμών ασφάλειας και υγείας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον τομέα της Μηχανολογίας
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ταχύτητα/ Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αντοχή υπο συνθήκες πίεσης
 • Σωματική αντοχή
 • Αυστηρή τήρηση διαδικασιών Εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ΦΑΞ 22482155 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cap.com.cy , διευκρινίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι την 18η Μαρτίου 2015