Ζητά να προσλάβει Οδηγό Φορτηγού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ζητά να προσλάβει Οδηγό Φορτηγού

Ο επιτυχημένος υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης επαγγελματικής άδειας.
Απαραίτητη πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και άλλων γλωσσών επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Στο μισθολογικό πακέτο περιλαμβάνεται διατροφή και διαμονή.
Για ερωτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως απευθύνεστε στα κάτωθι τηλέφωνα:
99526655
99154273