Βοηθός Αποθήκης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

18 Μαρτίου 2015

Βοηθός Αποθήκης

Εταιρία: Leatherex Ltd Θεση: Βοηθός Αποθήκης Περιγραφή εργασίας: Φόρτωση/Εκφόρτωση όχι βαριών κιβωτίων και γενικά καθήκοντα αποθήκης. Προσόντα Υποψηφίου: Γνώση Αγγλικών Γνώση Η/Υ Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ώς πλεονέκτημα

www.leatherex.com