PUPLIC: Κενή θεση εργασίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

PUPLIC: Κενή θεση εργασίας

Περιοχή: Λευκωσία
Κωδικός Αγγελίας: SERVICE2_NIC

Το Public που προσφέρει τον πλουσιότερο συνδυασμό προϊόντων τεχνολογίας – μουσικής – πολιτισμού, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για το υποκατάστημά του στη Λευκωσία:

Τεχνικός
(Κωδ. Θέσης: SERVICE2_NIC)

Αντικείμενο Εργασίας: Ο ρόλος του τεχνικού είναι να εξυπηρετεί τους πελάτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τεχνικής φύσεως σε προϊόν τεχνολογίας.

Καθήκοντα: Στα πλαίσια των καθηκόντων του τεχνικού είναι να διενεργεί εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας και συντήρησης συσκευών τεχνολογίας, να πληροφορεί τους πελάτες σχετικά με την κάλυψη που έχουν από την εγγύηση του προϊόντος, καθώς και να εκτελεί ενέργειες μερικής ή ολικής επιδιόρθωσης του προϊόντος σύμφωνα με προκαθορισμένες οδηγίες και διαδικασίες που ορίζει η εταιρία.

Αναλυτικότερα, ο τεχνικός θα πρέπει να:
-Υποδέχεται, εξυπηρετεί και πληροφορεί τους πελάτες σχετικά με τις υπηρεσίες service & τιμοκατάλογο υπηρεσιών.
-Χειρίζεται προβλήματα, απορίες και παράπονα πελατών.
-Φροντίζει για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας.
-Παρέχει τεχνική υποστήριξη και δίνει οδηγίες στους πελάτες.
-Διενεργεί εργασίες ελέγχου, αναβάθμισης και συντήρησης λειτουργίας συσκευών.
-Εντοπίζει βλάβες και αναλαμβάνει την αποστολή των συσκευών τεχνολογίας στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο, όταν αυτές βρίσκονται εντός εγγύησης.
-Εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες των συσκευών τεχνολογίας, όταν αυτές βρίσκονται εκτός εγγύησης.
-Συμμετέχει σε εργασίες γραφείου που σχετίζονται με τις επισκευές των συσκευών όπως παραγγελίες αναλωσίμων και αποστολές συσκευών προς επιδιόρθωση στις αντίστοιχες αντιπροσωπίες, καθώς και σύνταξη εκθέσεων ανάλυσης βλαβών.
-Προτείνει υπηρεσίες και εξοπλισμό που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης και όποτε προκύψει ευκαιρία.
-Γνωρίζει (και όταν προκύψει ευκαιρία προωθεί) το πακέτο SafetyNet που παρέχουν τα καταστήματα.
-Υποστηρίζει τη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου.
-Φροντίζει για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
-Ενημερώνεται διαρκώς και εγκαίρως για τις εξελίξεις στον κλάδο του.
-Συμμετέχει σε σεμινάρια ενημέρωσης νέων τεχνολογιών.
-Αξιοποιεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνει στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του.
-Μελετά τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων.
-Ενημερώνει τους ανωτέρους του για τον ανταγωνισμό σε προϊόντα/ υπηρεσίες και τιμές, που τυχόν υποπέσουν στην αντίληψη του.
-Διακινεί ενημερωτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί η εταιρία.
-Φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου υποδοχής των πελατών του τμήματος service καθώς και του χώρου αποθήκευσης των συσκευών που φιλοξενούνται για επισκευή.
-Διενεργεί απογραφή όποτε υποδεικνύει η διοίκηση του καταστήματος, σε προϊόντα που αφορούν τον τομέα του service όπως προϊόντα DOA­DeadOnArrival που πρέπει να επιστραφούν σε αντιπροσωπείες και προϊόντα εφεδρείας που χρησιμοποιούνται για κάλυψη πακέτων safety.
-Ακολουθεί και διατηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας που ορίζει η εταιρία.
-Αναφέρεται σε: Operations Manager του καταστήματος.

Δεξιότητες: Ο τεχνικός θα πρέπει να έχει γνώσεις τεχνολογίας υλικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, γνώσεις συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης Υπολογιστή/Tablet/Laptop καθώς και κινητών, γνώσεις εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών καθώς και γνώσεις χειρισμού διαγνωστικών προγραμμάτων ανίχνευσης βλαβών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, και συγκεκριμένα επεξεργασία κειμένου (MicrosoftWord), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (MicrosoftOutlook), και υπολογιστικά φύλλα (MicrosoftExcel). Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να διαχειρίζεται έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής βλαβών και πελατολογίου καθώς και να χειρίζεται σε καλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα.

Ικανότητες: Ο τεχνικός θα πρέπει να διακατέχεται από ικανότητες διαχείρισης παραπόνων, υπομονής, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητας, οργανωτικής σκέψης, συμπερασματικής λογικής, υπευθυνότητας, εφευρετικότητας και παρατηρητικότητας.

Για την ομάδα μας αναζητούμε άτομα υπεύθυνα, δραστήρια, με ενθουσιασμό, με ομαδικό πνεύμα, προσανατολισμένα στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Παρακαλώ όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τον ανάλογο κωδικό αγγελίας στο hr_cyprus@public.gr