Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2015 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

28 Απριλίου 2015

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2015Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι τα νέα έντυπα αιτήσεων για την παροχή επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας για το 2015, θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 16/3/2015.

Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο) μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την Κύπρο, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.gov.cy.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, δικαίωμα σε επίδομα τέκνου για το 2015 έχει οικογένεια, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το 2014, δεν υπερέβαινε:
(α) τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, και
            (β) τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Επιπρόσθετα, δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα της κατά το 2014, δεν υπερέβαινε τις €49.000.

Ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας δεν παραχωρείται σε οικογένεια με περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία σε τρέχουσες τιμές, περιλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000.

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις των οικογενειών με τρία ή περισσότερα τέκνα καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών, στους οποίους καταβάλλεται το επίδομα σε μηνιαία βάση, θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα. 13 Μαρτίου 2015


Αίτηση για επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας