ΑΝΑΔ - Είμαι Άνεργος. Καταρτίζομαι, για να Εργαστώ! - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΑΝΑΔ - Είμαι Άνεργος. Καταρτίζομαι, για να Εργαστώ!


Αν είσαι άνεργος ή άνεργη, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύει τη δυνατότητα ένταξης ή και επανένταξής σου στην απασχόληση.  Προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για Εκμάθηση/ Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας και Γραμματειακές Δεξιότητες, καθώς και προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας, για προσαρμογή των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.