Υπεύθυνος/η (Διευθυντής/τρια) πολυκαταστήματος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

24 Απρ 2015

Υπεύθυνος/η (Διευθυντής/τρια) πολυκαταστήματος

Εταιρία ζητά να προσλάβει στην Πάφο – Kings Avenue Mall Υπεύθυνο/η (Διευθυντή/τρια) πολυκαταστήματος.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
• Οργάνωση, διεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών του καταστή- ματος ειδικά σε θέματα πώλησης και πειθαρχίας.
• Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού δια αύξηση πωλήσεων.
• Διασφάλιση ότι γίνονται οι πρέπουσες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του καταστήματος.
• Έλεγχος ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.
• Συντονισμός διαφόρων τμημάτων του καταστήματος
• Εφαρμογή και επιτήρηση των κανόνων της εταιρίας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
• Δίπλωμα πανεπιστήμιου στο Business Administration η σε παρεμφερές κλάδο.
• Πείρα στον τομέα πωλήσεων.
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες ιδιαίτερα σε θέματα
• προσωπικού.
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα ,και σοβαρή προσωπικότητα.
• Ηλικία μέχρι 50 ετών.
• Γνώση βασικών πακέτων Η/Υ(EXCEL,WORD,WINDOWS,E.T.C).
• Γνώση σε θέματα διακόσμησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το πλήρες βιογραφικό τους μαζί με αντίγραφο όλων των σχετικών πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών τους στο careerscyprus1@gmail.comμέχρι 08/05/2015.

Οι καταλληλότεροι θα κληθούν δια προσωπική συνέντευξη μέχρι τις 12/05/2015.