ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

22 Απρ 2015

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θέλω την πιστοποίηση!
Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων από έναν επίσημο κρατικό φορέα είναι σημαντικό εφόδιο στην εργασιακή πορεία κάθε επαγγελματία. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, όπου και εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου, σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.