ΑΝΑΔ - Είμαι έτοιμη για νέα αρχή. Καταρτίζομαι, για να Εργαστώ! - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΑΝΑΔ - Είμαι έτοιμη για νέα αρχή. Καταρτίζομαι, για να Εργαστώ! - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑν είσαι εκτός αγοράς εργασίας και θέλεις μια νέα αρχή, 
η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύει τη δυνατότητα 
ένταξης ή και επανένταξής σου στην απασχόληση. Προσφέρει
 προγράμματα κατάρτισης για Εκμάθηση/ Χρήση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας και Γραμματειακές 
Δεξιότητες, καθώς και προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας, για προσαρμογή τ
ων γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.