ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

22 Μαΐ 2015

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε νυχτερινή βάρδια σε περίπτερο στο
Κίτι. Οργανωτικός, έμπιστος και επικοινωνιακός. Τυχόν προηγούμενη
πείρα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πρoωθήσουν τα βιογραφικά τους στο
jobapplications723@gmail.com αναφέροντας τη θέση ενδιαφέροντος.