ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΝH ΘΕΣH ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

8 Μαΐ 2015

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΝH ΘΕΣH ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΝH ΘΕΣH ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Σ. Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση κενής θέσης Δικηγόρου για το γραφείο του στη Λευκωσία.
Οι Αιτητές θα πρέπει:
Να έχουν τουλάχιστον 3ετή προηγούμενη  δικαστηριακή πείρα στα Επαρχιακά Δικαστήρια
Γνώση διοικητικού δικαίου,  όπως και Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών LLMκαι/ή τίτλος Barrister-at-Law θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
Απολαβές και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.
Βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών παρακαλούμε να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηangesaa@cytanet.com.cy