Αιτήσεις από αδιόριστους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής για τα Ολοήμερα Σχολεία - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

6 Ιουν 2015

Αιτήσεις από αδιόριστους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής για τα Ολοήμερα Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί ∆ιαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς ∆ημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΣ).
Οι αδιόριστοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΠ (www.moec.gov.cy), το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στον ∆ιαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στο Γραφείο Ολοήμερων Σχολείων του ΥΠΠ, μέσω τηλεφώνου, στους αριθμούς 22800795/22809543 ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ), στον αριθμό 22512783 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση oloimero@schools.ac.cy.