Πολυκαταστήματα Debenhams: Άτομα για εξυπηρέτηση Πελατών στο Τμήμα Αλλαντικών και Τυριών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

15 Ιουνίου 2015

Πολυκαταστήματα Debenhams: Άτομα για εξυπηρέτηση Πελατών στο Τμήμα Αλλαντικών και Τυριών

Το Συγκρότημα ERMES, ο μεγαλύτερος οργανισμός Λιανικού Εμπορίου στην Κύπρο, μέλος του Ομίλου
Σιακόλα,δέχεται αιτήσεις πρόσληψης για άτομα μερικής απασχόλησης για εξυπηρέτηση πελατών στο Τμήμα
αλλαντικών και τυριών των πολυκαταστημάτων Debenhams.
Καθήκοντα και Ευθύνες
Οι βασικότεροι τομείς εργασίας είναι εξυπηρέτηση πωλήσεων, χρήση μηχανής κοπής αλλαντικών και τυριών,
έκθεση προϊόντων στους χώρους πωλήσεων, έγκαιρη αναπλήρωση εμπορευμάτων, καθαριότητα στους χώρους πωλήσεων και κατάρτιση στα προϊόντα.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ενθουσιασμός για τη δουλειά
  • Πρωτοβουλία
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
Ώρες Εργασίας
Οι ώρες εργασίας θα κατανέμονται σε πρωινά ή/και απογεύματα όπως το επιβάλλουν οι λειτουργικές ανάγκες του καταστήματος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
Απολαβές
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Παρακαλώ αποτείνεστε στα Τμήματα Τροφίμων των πολυκαταστημάτων Debenhams για συμπλήρωση αίτησης εργασίας.