Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015.