Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κεντρικού συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 11/2015 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κεντρικού συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 11/2015

Αποτέλεσμα εικόνας για αναδΗ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κεντρικού συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 11/2015.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:


https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1393556

Οι Οικονομικοί Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Οικονομικοί Φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +357 22605050.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., είτε με απευθείας κατάθεσή τους στο Κιβώτιο Προσφορών της ΑνΑΔ, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, CY-2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, CY-1392, Λευκωσία, Κύπρος και θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Δημήτρη Παντελή, Ανώτερο Λειτουργό Πληροφορικής, στα τηλέφωνα +357 22390314 ή +357 22515000, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.panteli@hrdauth.org.cy και στο τηλεομοιότυπο +357 22496949.

Η Προκήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες θα καταχωριστεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 24ης Ιουλίου 2015.