Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κατέθεσε σήμερα 15 Ιουνίου 2015 τις Εκθέσεις του, για το έτος 2014, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμους του 1983 έως 2007, αναφορικά με τους πιο κάτω Οργανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κατέθεσε σήμερα 15 Ιουνίου 2015 τις Εκθέσεις του, για το έτος 2014, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμους του 1983 έως 2007, αναφορικά με τους πιο κάτω Οργανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων.

Αποτέλεσμα εικόνας για γενικοσ ελεγκτησΣτη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται οι εκθέσεις που αφορούν τους Οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007.
Οι Οργανισμοί αυτοί είναι οι πιο κάτω.

  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
  • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
  • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
  • Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
  • Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
  • Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων
  • Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
  • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

Επιλέξτε Οργανισμό για να δείτε τις εκθέσεις του. 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου